seo
oknyomozó
TASZ Oknyomozó    

A TASZ pályázata oknyomozó cikkek készítésére - 2010/I.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 28.-a, éjfél. A pályázatokat az oknyomozo@tasz.hu email címre, vagy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Budapest, 1084 Víg u. 28. I em. 3. postacímre kell elküldeni 2010. február 28.-áig.


A pályázatra bárki jelentkezhet egy oknyomozó újságcikk elkészítésére vonatkozó projekttervvel, aki képes magyarul újságcikket írni. A témának vagy a pályázónak nem kell magyarnak lennie.  
A projektterv a téma megjelölését és az elkészítési tervet kell tartalmazza, maximum egy A4-es gépelt oldalon. Az időintervallum, melyet a szerző a cikk elkészítésére szánna, lehetőleg ne haladja meg a 6 hetet.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 28.-a, éjfél. A pályázatokat az oknyomozo@tasz.hu email címre, vagy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Budapest, 1084 Víg u. 28. I em. 3. postacímre kell elküldeni 2010. február 28.-áig.
 
A pályázathoz mellékelni kell egy rövid önéletrajzot, és három, a pályázó által legjobbnak tartott korábbi saját cikket (a cikkek múltbéli megjelenése nem feltétele a pályázaton való indulásnak).
 
Jelen pályázati periódusban összesen öt darab cikk támogatására van lehetőség.
Három cikk elkészítését az Energia Klubbal közösen támogatjuk, így e három cikkre olyan terveket várunk, amelyek az állam szerepét vizsgálják az energetikában. A pályázatra az olyan témákkal kapcsolatos jelentkezéseket várjuk, amely:
·   feltárja az energetika szabályozásának visszásságait;
·   az állami vagyon gondatlan, szakszerűtlen kezelését kutatja;
·   korrupciógyanús eseteket vizsgál;
·   vizsgálja, hogy hogyan születnek a nagy horderejű energiapolitikai döntések;
·   feltárja a piaci erőfölénnyel való visszaéléseket.
A sajtóban eddig már nyilvánosságot kapott, az energiaszektort érintő ügyekkel is lehet pályázni, feltéve, hogy a születendő cikkek újabb fejleményeket tárnak fel. A témák cikksorozat formájában is feldolgozhatók.
 
További két cikkre olyan terveket várunk, amelyek a Magyarországon élő értelmi fogyatékos és/vagy mentális zavarokkal élő (továbbiakban: fogyatékos) személyekkel kapcsolatos társadalompolitika mechanizmusait, valamint a fogyatékos népesség társadalmi integrálódását támogató európai uniós források felhasználásának hatékonyságát vizsgálják. A pályázatra olyan témákkal kapcsolatos terveket várunk, amely

  • feltárja a hazai fogyatékosságpolitika belső döntéshozatali mechanizmusait és visszásságait;
  • megvizsgálja az elmúlt évtizedben elhatározott állami fogyatékosságügyi programok hatékonyságát és a meg nem valósult programok kudarcának okait; és/ vagy elemzi az Európai Unió felől érkező fogyatékos személyeket (is) érintő fejlesztési források felhasználásának hatékonyságát és a támogatások hatását;
  • a fogyatékos népesség társadalmi helyzetét befolyásoló társadalompolitikával kapcsolatos önálló témafelvetéssel és kutatással jelentős emberi jogi vagy szakmapolitikai problémákat, visszásságokat hoz felszínre. 

Költségek, honorárium: egy cikk elkészítésére átlagosan 300 ezer forint plusz áfa áll rendelkezésre, ez fedezi a cikk elkészítésének átalányköltségeit is (telefon, közlekedés, stb). Egyéb költségtételek finanszírozása elfogadott pályázat esetében külön egyeztetést igényel. A honoráriumot két, nem egyenlő részletben fizeti ki a program.
 
A TASZ folyamatosan munkatársain keresztül jogi, a bíráló bizottság újságíró tagjain keresztül pedig szerkesztői segítséget biztosít a cikk elkészítéséhez.
 
A TASZ minden nyertes pályázóval szerződést köt. Az elkészült cikkek jogai a TASZ-t illetik, az elkészült anyagok a www.oknyomozo.hu oldalon megjelennek, az egyéb megjelenésekre további egyeztetés alapján kerül sor.
 
A nyertes pályázatokról 2010. március 7.-ig hozza meg a döntést a bíráló bizottság. Az el nem fogadott pályázatokat bizalmasan kezeljük.
 
Társaság a Szabadságjogokért
Oknyomozó Program

Hozzászólások

Beküldte vincze dávid (nem ellenőrzött) - 2010. február 10. 21.00

Hm... honnét is kezdjük. Kicsit merengve most hirtelen ez jut eszembe
Egészségügy:
Hogyan van az, hogy a nagyobb kórházakkal szemben a temetkezési vállalat, a proszektúra főorvosának a cége? Tehát az aratás az fix, a hozzátartozókat meg célirányosan átküldöm az utca túloldalára.
Ugyanez teljesen elterjedt az ortopéd sebészeknél is, (tisztelet a kivételnek), jó pár segédeszközforgalmazó cég köthető doktorokhoz. Az ambulanciákon, amiért szintén pénzt kap, ill. kezelés, műtét után természetesen a saját vényén az ő, vagy családtársa nevén lévő cég által forgalmazott segédeszközt ír ki, legyen az lúdtalpbetét, peroneusemelő, járókeret, vagy bármi, amit egy ortopédus az Oep listán kiírhat. Így ha okos akkor duplán keres, van paraszolvencia is, és keresünk legálisan is. A betegnek meg fogalma sincs a jogairól, amit kap az van, a jobbak meg pénzbe kerülnek, de az is ugyanott. Ezt persze, hogy a kiírandó segédeszköz listája bővüljön, sokan gyorstalpalón letették a rehabilitációs szakvizsgát, ami ebben az üzletágban hatalmas térugrás. Itt már milliósak a tételek, akár egy tolószék, vagy egy több milliós elektromos kerekesszék. Persze akinek nincs ilyen cége, az sem kerül olyan nagy bajba, hiszen a rehabilitációban bevett szokás minden kiírt végy után százalékot fizetni. Megy is ám a nyakra főre kiírás, a rátukmálás, ugyanakkor meg, hogy ezekkel a több milliós eszközökkel mi lesz azt senki sem kérdi. Számtalan esetben ezek az eszközök, Pl.: EL-GO, három kerekű, utcai robogó amit van hogy sohasem használtak, vagy kihal belőle a delikvens, a rokonok meg árulják, http://www.meoszinfo.hu/index_11_03.php , tele vannak a bazár oldalak milliárdos eszközökkel melyeket az orvos boldogan kiír, a rokon elfogadja mert ingyen van, a forgalmazó jól jár, mi meg fizetjük az egészet.

ez sajnos az egészségügy csak egyik rákfenéje, nem is beszélve a forgalmazók kartellezéséről, ami úgy tudom szintén büntetendő.
Ez is egy vékony kis szeletke azon a szartortán, amit ma szociális ellátásnak hívunk.
Dávidka

Új hozzászólás