seo
oknyomozó
TASZ Oknyomozó    

Pályázati kiírás

A TASZ pályázata oknyomozó cikkek készítésére - 2008A pályázatra bárki jelentkezhet egy oknyomozó újságcikk elkészítésére vonatkozó projekttervvel, aki képes magyarul újságcikket írni. A témának vagy a pályázónak nem kell magyarnak lennie.A projektterv a téma megjelölését és az elkészítési tervet kell tartalmazza, maximum egy A4-es gépelt oldalon. Az időintervallum, melyet a szerző a cikk elkészítésére szánna, ne haladja meg a 4-6 hetet.A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 10. A pályázatokat az oknyomozo@tasz.hu emailcímre, vagy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Budapest, 1084 Víg u. 28. I em. 3. postacímre kell elküldeni 2008. november 10-e 17 óráig.A pályázathoz mellékelni kell egy rövid önéletrajzot, és három, a pályázó által legjobbnak tartott korábbi saját cikket (a cikkek múltbéli megjelenése nem feltétele a pályázaton való indulásnak).Jelen pályázati periódusban összesen 4 darab cikk támogatására van lehetőség. 1. Két darab cikket Computer Assisted Reporting módszertannal kell elkészíteni (a részletekhez lásd: http://www.cij.hu/index.php/articles/400 ),  e cikkek témája szabadon választható.2. A már megszokott módon a másik két cikkre az Oknyomozó Program témákat javasol, melyek választása az elbírálás során előnyt jelent meg (de bármely más sztorival is lehet pályázni). Prioritást jelen pályázati körben két téma kap:- A pénzügyi válságra adott hazai kormányzati lépések hátterének feltárása,- Az autópálya-építések körüli anomáliák.Költségek, honorárium: egy cikk elkészítésére átlagosan 300 ezer forint plusz áfa áll rendelkezésre, ez fedezi a cikk elkészítésének átalányköltségeit is (telefon, közlekedés, stb). Egyéb költségtételek finanszírozása elfogadott pályázat esetében külön egyeztetést igényel. A honoráriumot két, nem egyenlő részletben fizeti ki a program.A TASZ folyamatosan munkatársain keresztül jogi, a bíráló bizottság újságíró tagjain keresztül pedig  szerkesztői segítséget biztosít a cikk elkészítéséhez.A TASZ minden nyertes pályázóval szerződést köt. Az elkészült cikkek jogai a TASZ-t illetik, az elkészült anyagok a www.oknyomozo.hu oldalon megjelennek, az egyéb megjelenésekre további  egyeztetés alapján kerül sor.A nyertes pályázatokról november 15-ig hozza meg a döntést a bíráló bizottság. Az el nem fogadott pályázatokat bizalmasan kezeljük. Társaság a SzabadságjogokértOknyomozó Program