seo
oknyomozó
TASZ Oknyomozó    

A TASZ pályázata oknyomozó cikkek készítésére -2009/2 - A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 3.

A pályázatra bárki jelentkezhet egy oknyomozó újságcikk elkészítésére vonatkozó projekttervvel, aki képes magyarul újságcikket írni. A témának vagy a pályázónak nem kell magyarnak lennie.

A projektterv a téma megjelölését és az elkészítési tervet kell tartalmazza, maximum egy A4-es gépelt oldalon. Az időintervallum, melyet a szerző a cikk elkészítésére szánna, ne haladja meg a 4-6 hetet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 3.
A pályázatokat az oknyomozo@tasz.hu emailcímre, vagy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Budapest, 1084 Víg u. 28. I em. 3. postacímre kell elküldeni 2009. június 3-a 17 óráig.

A pályázathoz mellékelni kell egy rövid önéletrajzot, és három, a pályázó által legjobbnak tartott korábbi saját cikket (a cikkek múltbéli megjelenése nem feltétele a pályázaton való indulásnak).

Jelen pályázati periódusban összesen négy darab cikk támogatására van lehetőség. Egy cikk témája kötetlen, szabadon választható. Három cikk elkészítését az Energia Klubbal közösen támogatjuk, így e három cikkre olyan terveket várunk, amelyek az állam szerepét vizsgálják az energetikában (akár cikksorozat formájában). A pályázatra az olyan témákkal kapcsolatos jelentkezéseket várjuk, amely:
•    feltárja az energetika szabályozásának visszásságait;
•    az állami vagyon gondatlan, szakszerűtlen kezelését kutatja;
•    korrupciógyanús eseteket vizsgál;
•    vizsgálja, hogy hogyan születnek a nagy horderejű energiapolitikai döntések;
•    feltárja a piaci erőfölénnyel való visszaéléseket.

Költségek, honorárium: egy cikk elkészítésére átlagosan 300 ezer forint plusz áfa áll rendelkezésre, ez fedezi a cikk elkészítésének átalányköltségeit is (telefon, közlekedés, stb). Egyéb költségtételek finanszírozása elfogadott pályázat esetében külön egyeztetést igényel. A honoráriumot két, nem egyenlő részletben fizeti ki a program.

A TASZ folyamatosan munkatársain keresztül jogi, a bíráló bizottság újságíró tagjain keresztül pedig  szerkesztői segítséget biztosít a cikk elkészítéséhez.

A TASZ minden nyertes pályázóval szerződést köt. Az elkészült cikkek jogai a TASZ-t illetik, az elkészült anyagok a www.oknyomozo.hu oldalon megjelennek, az egyéb megjelenésekre további  egyeztetés alapján kerül sor.

A nyertes pályázatokról június 10-ig hozza meg a döntést a bíráló bizottság. Az el nem fogadott pályázatokat bizalmasan kezeljük.

Társaság a Szabadságjogokért
Oknyomozó Program

Új hozzászólás